تبانی علیه امنیت کشور در حقوق کیفری ایران و کامن لا

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تبانی علیه امنیت کشور در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بعنوان جرم مستقل پذیرفته شده و با پاسخ شدید کیفری همراه است .ارتکاب این جرم به صورت اعمال مقدماتی علیه امنیت کشور است که در صورت فعلیت یافتن ،امکان کنترل و مقابله را از حکومت می گیرد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی ارکان مختلف جرم، راهکارهایی برای سیاست کیفری مناسب تر پیشنهاد شده است. مقایسه دو نظام حقوقی ایران و انگلستان این موضوع را روشن می کند که جرم انگاری تبانی علیه امنیت کشور ،هم از لحاظ عنصر مادی جرم و هم از نظر میزان مجازات مقرر قانونی دچار محدودیت هایی است که با رفع آن ها می توان به مبارزه موثرتر با عوامل پشت پردهجرایم علیه امنیت دست زد؛ و به این وسیله ضمن اعمال واکنش مناسب نسبت به تبانی کنندگان، به کاهش جرائم علیه امنیت نیز کمک نمود. بویژه با توجه به این نکته که نظام حقوقی ایران در جرم انگاری تبانی، متاثر از نظام حقوقی رومی- ژرمنی بوده؛ حال آنکه کشور انگلستان به عنوان مهد نظام حقوقی کامن لا تطبیق آن ها در نمایاندن خلاها و نواقص قانونی این جرم در حقوق ایران بسیار مثمر ثمر خواهد بود..
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.