امکان سنجی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به استفاده از سلاح هسته ای

پیام:
چکیده:
در کنفرانس دیپلماتیک رم که به منظور تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برگزار گردید، درج ممنوعیت به کار بستن سلاح های هسته ای در اساسنامه دیوان مورد توافق قرار نگرفت. این در حالی است که آثار فاجعه بار استفاده از این سلاح ها از جمله کشتار وسیع انسانی، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بین الملل بشردوستانه بر هیچ کس پوشیده نیست. برخی شرایط قانونی در رابطه با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قضایای مربوط به استفاده از سلاح های هسته ای وجود دارد. همچنین، این واقعیت ها که اکثریت دولت های دارای سلاح هسته ای، صلاحیت دیوان را نپذیرفته اند و اکثریت اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل را این دولت ها تشکیل می دهند نیز امکان رسیدگی کیفری به اقدامات فرد استفاده کننده از سلاح هسته ای را کم رنگ تر می کنند. با توجه به ویژگی ها و پیامدهای استفاده از سلاح های هسته ای می توان به ممنوعیت استفاده از آن ها به عنوان رفتار سازنده یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان از جمله نسل زدایی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی حکم داد و از این طریق، فرد استفاده کننده از آن ها را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.