تولید فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاسته و نانو ذره دی اکسید تیتانیوم: بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

پیام:
چکیده:

در این پژوهش، فیلم های زیست تخریب پذیر بر پایه نشاستهبه عنوان بسته بندی زیست تخریب  پذیر به روش قالب  گیری محلول ساخته شد.اثر افزودن نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (در سه سطح 1، 3 و 5 درصد) روی فیلم های تهیه شده از بیوپلیمر نشاسته مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی های سطحی، خواص فیزیکی، نفوذ پذیری به بخار آب، خواص مکانیکی و ویژگی های ریز ساختار نمونه ها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزودن نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم، خواص وابسته به آب (نفوذ پذیری به بخار آب، حلالیت و جذب آب) فیلم نشاسته را کاهش می دهد. نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم باعث کاهش مقاومت کششی و افزایش کشش پذیری فیلم ها می شوند. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که اکثر خواص فیزیکی فیلم ها در ارتباط با ریزساختار آنها می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
42 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099811 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.