تاثیر دمای خشک کردن با آون بر روی ویژگی های امولسیفایری و رنگی صمغ دانه شاهی

پیام:
چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اثر دمای خشک کردن باآون (دردماهای 40،60 و80 درجه سانتی گراد) درمجاورت هوای داغ، بر روی ویژگی های رنگی و امولسیونی صمغ دانه شاهی است. با افزایش دمای آون، شاخص روشنایی و شاخص قرمزی افزایش یافته اند، اما عامل زردی، کروما و قهوه ای شدن با افزایش دما کاهش یافته اند، تغییرات به طور جزئی بودند و معنی دار نبودند. صمغ دانه شاهی دارای ویژگی امولسیونی (بیش از 80%) و پایداری خوبی بوده است که به علت حضور پروتئین در این صمغ می باشد. پایداری امولسیونی هم در دمای 80 درجه سانتی گراد بعد از 30 دقیقه ثابت بوده است. ویژگی کف کنندگی صمغ دانه شاهی بالای 70 درصد بوده است، اما تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099812 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.