تهیه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان - نانوذرات اکسید روی - اسانس آویشن و بررسی ویژگی های مکانیکی، ساختاری و ضدمیکروبی آن

پیام:
چکیده:

بسته بندی های زیست تخریب پذیر به دلیل ویژگی های دوستدار محیط زیست بودن جایگزین مناسبی برای فیلم های سنتزی در صنعت بسته بندی می باشند. در این پژوهش از نانو ذرات اکسید روی و اسانس آویشن برای بهبود خصوصیات ساختاری کیتوزان استفاده شد که بدین منظور نانو کامپوزیت کیتوزان- نانو اکسید روی (03/0 -01/0٪) - اسانس آویشن (25/0- 5/0٪) تولید شد. تفاوت نمونه ها با فیلم شاهد با هدف تولید بسته بندی ضد باکتری و زیست تخریب پذیر است، خصوصیات ساختاری با استفاده از روش های طیف سنجی مادون قرمز، پراش اشعه ایکس، بررسی گردیدند و مورفولوژی ذرات سنتز شده با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی روبشی تعیین شد. نتایج به دست آمده از بررسی خصوصیات ساختاری نشان داد نانو ذرات اکسید روی سنتز شده در ماتریکس پلیمری کیتوزان در ابعاد نانومتری می باشند. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش غلظت نانواکسید روی و اسانس آویشن، حلالیت آبی و نفوذپذیری به بخارآب فیلم ها 70٪ کاهش یافت. برهم کنش بین کیتوزان، نانواکسید روی و اسانس آویشن توسط الگوی طیف سنجی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس تایید شد. یافته های این پژوهش عاملی مهم برای گسترش استفاده از فیلم های زیست تخریب با بهبود خصوصیات عملکردی آنها توسط نانوذرات می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099813 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.