بررسی تاثیر روش های مختلف خوشه بندی داده ها بر روی دقت مدل های مربوط به برآوردی های حسابداری از طریق مقایسه روش های خوشه بندی سنتی و کلاسیک

پیام:
چکیده:
امروزه استفاده از برآورد اطلاعات حسابداری همانند سایر رشته ها بدلیل عدم دسترسی به تمام اطلاعات، لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل  در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش های مختلف خوشه بندی دقت مدل های مربوط به برآورد های حسابداری مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد روش های مختلف خوشه بندی به چه میزان دقت مدل های مدنظر را افزایش میدهند و روش ارجح تر در میان روش های مختلف خوشه بندی در افزایش دقت مدل ها کدام روش می تواند باشد. نمونه آماری پژوهش بدین منظور شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده  و به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز، از اطلاعات صورت های مالی و یادداشت های دوره 9 ساله (1387-1395) شرکت های مورد نظر استفاده شده است.  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استفاده از روش های مختلف خوشه بندی دقت مدل های مربوط به برآوردهای حسابداری را در اکثر موارد افزایش می دهد ولی از میان  روش های  خوشه بندی مورد استفاده در تحقیق، روش خوشه بندی کلاسیک   روش مناسب تری نسبت به روش سنتی   در افزایش دقت مدل های مربوط به برآورد های حسابداری می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099824 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.