ارزیابی مکانی هزینه اثربخشی سدهای اصلاحی در کنترل بار رسوبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کند)

پیام:
چکیده:

ارزیابی، فرآیندی برای بررسی درجه ی نیل به اهداف تعیین شده است. در این تحقیق، عملکرد سدهای اصلاحی در حوزه آبخیز کند در استان تهران با رویکرد اقتصادی تحلیل هزینه اثربخشی ارزیابی شده است. بر همین اساس، ابتدا هزینه های مرتبط با سدهای اصلاحی بر مبنای سال 1398 برآورد و اثربخشی آنها در کنترل بار رسوبی با محاسبه ی حجم رسوب ذخیره شده در مخزن این سدها تعیین شده است. سپس ارزیابی اقتصادی سدهای اصلاحی با رویکرد هزینه اثربخشی انجام شده و توزیع مکانی آن به دست آمده است. در نهایت، مقرون به صرفه ترین نوع و ارتفاع سدهای اصلاحی تعیین شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که اثربخشی سدهای اصلاحی در حوزه آبخیز کند، برابر با کنترل 131782 تن بار رسوبی است. هزینه اثربخشی کلی این سدهای اصلاحی نیز برابر با 317180 ریال به ازای یک تن بار رسوبی کنترل شده و اثربخشی هزینه ی آنها، برابر با 0/00000315 تن بار رسوبی به ازای هر ریال هزینه می باشد. معیار اثربخشی هزینه در منطقه ی مطالعاتی، با افزایش ارتفاع سدهای اصلاحی تا ارتفاع 5/4 متر افزایش می یابد. بعد از این ارتفاع، اثربخشی هزینه به دلیل تغییر نوع سدهای اصلاحی از گابیونی به سنگ و ملاتی کاهش می یابد. در واقع، هزینه ی کنترل بار رسوبی در سدهای اصلاحی با ارتفاع 4/5 متر، در حدود نه برابر کمتر از سدهای اصلاحی با ارتفاع یک متر است. بر همین اساس، مشخص می شود که کنترل بار رسوبی در منطقه ی مطالعاتی با هزینه ی بالایی صورت گرفته است که یکی از دلایل اصلی آن، وجود تعداد زیاد سدهای اصلاحی در محدوده ی ارتفاعی یک تا 1/5 متر است (43 درصد) که هزینه ی کنترل بار رسوبی در آنها بسیار بالا می باشد. نتایج به دست آمده با در نظر گرفتن نوع سدهای اصلاحی نیز نشان می دهد که سدهای اصلاحی گابیونی با ارتفاع 4/5 متر و هزینه اثربخشی برابر با 134615 ریال هزینه به ازای هر تن بار رسوبی کنترل شده، کمترین میزان هزینه اثربخشی را داشته و مقرون به صرفه ترین و بهینه ترین نوع سازه برای کنترل بار رسوبی می باشد. در مقابل، سدهای اصلاحی سنگ و ملاتی و گابیونی با ارتفاع های یک و 1/5 متر نیز بالاترین میزان هزینه اثربخشی را دارد و هزینه کنترل بار رسوبی در این نوع از سدهای اصلاحی بسیار بالا می باشد. این نتایج نشان می دهد انتخاب نوع سازه در برنامه های مدیریتی در کارایی هزینه کنترل بار رسوبی تاثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ از این رو در صورت لزوم کنترل بار رسوبی در مسیر جریان، انتخاب تعداد کمتری از سدهای اصلاحی با ارتفاع بهینه نسبت به انتخاب تعداد زیاد این سد با ارتفاع کمتر، می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.