مقایسه برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان در ایران و کینگ انگلستان: یک مطالعه تطبیقی

پیام:
چکیده:
مقدمه

مقایسه برنامه های درسی با یکدیگر سبب شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه شده و بستری در جهت بازنگری و نوسازی برنامه های آموزشی فراهم می کند. از آنجا که هدف برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، تامین، حفظ و ارتقای سلامت کودک و خانواده می باشد،  لذا هدف این مطالعه مقایسه برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران و کینگ انگلستان می باشد.

روش

این مطالعه توصیفی- تطبیقی در سال 1398 انجام شد. با جستجوی اینترنتی برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه کینگ انگلستان و ایران انتخاب شد و دو برنامه آموزشی از نظر فلسفه، اهداف، محتوای دوره تحلیل و نقاط ضعف و قوت آن ها ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از کلید واژه های برنامه درسی، کارشناسی ارشد، پرستاری کودکان، ایران، انگلستان و مطالعه تطبیقی با استفاده از الگوی Bereday و در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کوکان ایران با کینگ انگلستان با وجود شباهت هایی که در بعضی از ویژگی ها از قبیل فلسفه و چشم اندار دارند، یک تفاوت بسیار مهم دارد و آن این است که در ایران بر قبولی در آزمون تاکید می شود، در حالی که در کینگ علاوه بر آزمون، انجام مصاحبه و بررسی سنوات و سوابق کاری پرستاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.   

نتیجه گیری

انتخاب دانشجویان از بین متقاضیانی که سابقه کار بالینی دارند، ضروری است، تا تضمینی بر ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری فراهم گردد توصیه می شود که مسئولین برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران جهت ارتقاء کیفیت برنامه آموزشی ضمن توجه به سنوات سابقه بالینی متقاضیان از شیوه های غیر متمرکز پذیرش دانشجویان استفاده کنند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.