چالش های حق حضانت کودک در مادران در حال طلاق: یک مطالعه پدیدارشناسانه

پیام:
چکیده:
مقدمه

طلاق یک معضل سلامت عمومی در نهاد اجتماعی خانواده است که آسیب های جبران ناپذیری بر اعضای خانواده به ویژه فرزندان وارد می کند. یکی از مسائل مهم در بحث طلاق ، مسئله حق حضانت کودک می باشدکه به دلیل نقش محوری احساس و عواطف مادرانه در زنان، در پژوهش حاضر، به چالش های حق حضانت کودک در مادران در حال طلاق پرداخته شده است.

روش

روش پژوهش بر اساس ماهیت داده ها؛کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی توصیفی است ، براساس هدف؛ از نوع کاربردی و براساس نحوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی از نوع مصاحبه ی نیمه ساختار یافته است . مشارکت کنندگان این پژوهش را کلیه ی زنان در حال طلاق متقاضی حق حضانت کودک که به مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی در شهرستان اسلامشهر در سال 1397 مراجعه نموده بودند، تشکیل دادند . نمونه گیری براساس قاعده اشباع نظری ادامه یافت تا با 17 شرکت کننده به اشباع رسید. تحلیل مصاحبه ها بر اساس روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شده است.

یافته ها

 نتایج بررسی ها نشان می دهد که چالش های روان شناختی زنان در حال طلاق متقاضی حق حضانت فرزندشان ، را می توان در چهار مضمون اصلی شامل؛ " احساسات منفی و آشفتگی روانی، طرد و استیگمای اجتماعی، فشار و بار هزینه های اقتصادی و در نهایت دغدغه های مادر از آینده فرزند"  تقسیم بندی کرد.

نتیجه گیری

پژوهشگر به این نتیجه دست یافت که زنان در حال طلاق ، برای گرفتن حق حضانت فرزندشان، با چالش های گوناگونی مواجه هستند. چالش های که بخشی از آنها ریشه در مسائل و دغدغه های معیشتی - اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است. بخش دیگر به مشکلات فردی و بین فردی و احساسات منفی آنها بازمی گردد.مداخله های متخصصان علوم اجتماعی، روان شناسان و مشاوران باید به این دو بخش برای کاهش اثرات طلاق بر زنان و زنانی که قصد حضانت فرزند را دارند، توجه کنند. آماده سازی، اگاه سازی و توانمندسازی زنان می تواند از پیامدهای روانی و هیجانی زنان بکاهد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099954 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.