بررسی تاثیر فاصله بین عیوب خوردگی مجاورهم بر روی سیگنال های نشتی شار مغناطیسی

پیام:
چکیده:
روش نشتی شار مغناطیسی، متداول ترین و موثرترین روش برای تشخیص خوردگی در خطوط لوله فرو مغناطیسی است. عیوب خوردگی معمولا به صورت خوشه ای رخ می دهند و بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند. با این حال به دلیل وجود تداخل در بین سیگنال های نشتی شار مغناطیسی، این عیوب با روش نشتی شار مغناطیسی متداول نمی توانند به طور دقیق اندازه گیری شوند. به منظور تفکیک عیوب تکی و بهبود عملکرد اندازه گیری، روش نشتی شار مغناطیسی سه محوره به کار برده می شود. در این پژوهش، مدلسازی اجزاء محدود استفاده می گردد تا توزیع مکانی مربوط به مولفه های نشتی شار مغناطیسی حاصل از عیوب خوردگی مجاورهم به دست آیند. هندسه عیب مورد بررسی شامل دو پیتینگ است که به حد کافی بهم نزدیک هستند و شار مغناطیسی در ناحیه بین این دو عیب بر هم تاثیر می گذارند. با تغییر فاصله بین دو پیتینگ، درجه های متفاوتی از همجواری در نظر گرفته می شوند. پس از شبیه سازی ها، تست های آزمایشگاهی نشتی شار مغناطیسی بر روی صفحات فولادی که شامل عیوب پیتینگ هستند، انجام می شوند. نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی نشان می دهند که ترکیب داده های محوری، شعاعی و محیطی نشتی شار مغناطیسی می تواند عیوب پیتینگ مجاور هم را تفکیک کرده و اندازه گیری نماید. نهایتا، نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه و اعتبار سنجی می شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099966 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.