بررسی رشد آسیب با اندازه گیری تغییرات مدول وتری، سنجش میکروسختی و ماکروسختی در فولاد ST37

پیام:
چکیده:

در این مقاله ، با استفاده از مکانیک آسیب پیوسته و روش های تجربی ، به بررسی رشد آسیب پرداخته میشود . روش های مختلفی برای ارزیابی تجربی آسیب در مواد وجود دارد . این روش ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند : روش های مخرب نظیر ارزیابی تغییرات مدول وتری و روش های غیرمخرب نظیر میکروسختی سنجی می باشد . در این مقاله ابتدا نمودار تنش حقیقی-کرنش حقیقی ماده ، با استفاده از تست کشش ساده استخراج می شود . تغییرات مدول وتری با استفاده از تست بارگذاری-باربرداری تکراری، استخراج می شود . برای اندازه گیری کرنش پلاستیک در نمونه ، دایره هایی به روش الکترواچ روی نمونه چاپ شد و سپس با اندازه گیری تغییر قطر دایره ها ، کرنش پلاستیک در نقاط مختلف از سطح نمونه شکسته شده، اندازه گیری شد . نقاط مختلف با کرنش های پلاستیک مختلف تحت تست های میکروسختی و ماکروسختی قرار گرفتند . با استفاده از داده های حاصل از این تست ها ، رشد آسیب مطابق با هر تست مشخص شد . آسیب مشخص شده با این سه روش مورد مقایسه قرار گرفتند ، مشاهده شد که روش میکروسختی و بارگذاری-باربرداری تکراری روند نسبتا مشابهی داشتند ، اما روند ماکروسختی تفاوت محسوسی با این دو روش داشت، همچنین میانگین سه روش به روش میکروسختی تشابه بیشتری داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099968 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.