بهبود سفتی ماشین فرز با استفاده از بهینه سازی آرایش تقویت کننده های داخلی و توزیع ضخامت دیواره ستون

پیام:
چکیده:
ماشین فرز عمودی از پرکاربردترین ماشین ابزارها برای تولید قطعات دقیق می باشد. خیز استاتیکی مجموعه ماشین ابزار در اثر نیروهای بالای ماشین کاری و به تبع آن جابه جایی سر ابزار مهم ترین عامل کاهش دقت ابعادی قطعه کار می باشد. همچنین انطباق محدوده فرکانس کاری با فرکانس های طبیعی موجب پدیده نامطلوب تشدید و ابزارلرزه می شود. کاهش انرژی کرنشی ستون و به تبع آن کاهش جابه جایی سر ابزار و افزایش فرکانس طبیعی اول ماشین فرز، با توجه به اینکه محدوده فرکانس کاری زیر فرکانس اول می باشد، تغییرات مطلوبی است که با بهینه سازی توزیع ضخامت دیواره ستون و آرایش تقویت کننده های داخلی متصل به آن میسر است. در این مقاله روشی مستقیم مبتنی بر تحلیل حساسیت، برای بهینه سازی آرایش تقویت کننده های متصل به سازه های صفحه ای و پوسته ای ارائه شده است. در این روش در هر مرحله از بهینه سازی، با ایجاد حلقه ارتباط بین نرم افزارهای متلب و آباکوس و بر اساس تحلیل حساسیت انجام شده توسط حلگر اجزا محدود آباکوس، تقویت کننده هایی که بیشترین تاثیر را در بهینه سازی تابع هدف دارند به فضای طراحی افزوده می شوند. پس از بهینه سازی توزیع ضخامت دیواره ستون با استفاده از ابزار بهینه سازی اندازه نرم افزار آباکوس، از روش ارائه شده در این مقاله برای بهینه سازی آرایش تقویت کننده های داخلی متصل به دیواره ستون استفاده شد. نهایتا باوجود کاهش تقریبا 0.5 درصدی وزن ستون، بیشینه جابه جایی ماشین فرز 6.9 درصد کاهش و فرکانس طبیعی اول آن 16.5 درصد افزایش می یابد. بنابراین با تغییرات جزئی در هندسه ستون مشخصه های مکانیکی ماشین فرز بهبود یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -120
لینک کوتاه:
magiran.com/p2099971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.