طراحی، اجرا و ارزشیابی تدریس موضوع فرمولاسیون اشکال دارویی به شیوه کلاس وارونه (Flipped Classroom) جهت دانشجویان داروسازی

پیام:
چکیده:
مقدمه

کلاس وارونه نوعی روش یادگیری ترکیبی است که در آن محتوای آموزشی خارج از کلاس ارائه و تکالیف در کلاس انجام می شود. مطالعه حاضر با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی تدریس موضوع اشکال دارویی به شیوه کلاس وارونه جهت دانشجویان داروسازی انجام شد.

روش ها

این مطالعه توسعه ای (Scholarship of Teaching & Learning) SoTL بوده و به شیوه کلاس وارونه، جهت تمامی دانشجویان ترم پنجم داروسازی (34 نفر) دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان اجرا شد. محتوای درسی در قالب اسلاید در اختیار دانشجویان گذاشته شد، سپس هفته بعد در کلاس، دانشجویان به شش گروه تقسیم شده و سوالات با استراتژی حل مسئله و بحث در گروه کوچک مطرح و جهت ارزشیابی شیوه تدریس، مصاحبه گروه متمرکز با مشارکت 10 دانشجو که به طور هدفمند انتخاب شدند، انجام گرفت. داده های محتوای کیفی حاصل از مصاحبه گروه متمرکز، توسط نرم افزار MAXQDA10 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

34 دانشجو (68 درصد زن و 32 درصد مرد) با میانگین سنی 0/5±21 در مطالعه مشارکت نمودند. نتایج ارزشیابی شیوه تدریس در قالب 155 کد اولیه شامل 4 تم و 11 طبقه استخراج شد. تم ها به صورت جذابیت (شامل طبقات نوآوری، چالش، موضوع درسی، تفریحی بودن)، جریان مثبت انرژی (شامل طبقات مشارکت و تعامل)، آمادگی (شامل طبقات پیش خوانی، نوع محتوی، حجم محتوی) و مدیریت کلاس (شامل طبقات گروه بندی و مدیریت ارزشیابی) طبقه بندی شدند.

نتیجه گیری

این روش، جذابیت و انگیزه بیشتری در یادگیری دانشجویان ایجاد نمود؛ از آنجایی که محتوا از قبل به دانشجویان ارائه شد، با طرح سوال و تعامل با دانشجویان، کلاس از حالت استاد محوری خارج، و دانشجویان تمایل بیشتری جهت مشارکت داشتند. همچنین به دلیل محتوای کاربردی درس، تعامل، بحث و چالش بین دانشجویان زیاد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100131 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.