بررسی فنی و مقایسه اقتصادی روش های جداسازی آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی در شهرستان یزد (مطالعه ی نمونه ای: منطقه ی صفائیه یزد)

پیام:
چکیده:

با توجه به کاهش کمی و کیفی منابع آب در استان یزد، چاره ای جز تغییر دیدگاه به سمت مدیریت مصرف وجود ندارد. جداسازی آب آشامیدنی از آب غیرآشامیدنی یکی از مولفه های مدیریت کمی و کیفی مصرف را تشکیل می-دهد. سناریوهای تفکیک آب آشامیدنی و غیرآشامیدنی با استفاده از نرم افزار تحلیل شبکه EPANET در منطقه ی صفائیه یزد مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفت. سناریوها شامل شبکه ی دوگانه توزیع آب و جایگاه-های دولتی برداشت آب شرب می باشد. نتایج تحلیل اقتصادی روش ها با استفاده از شاخص ارزش فعلی خالص (NPV) نشان داد که هر دو روش دارای شاخصNPV مثبت است که این نشان دهنده موفق بودن پروژه ها از نظر اقتصادی می باشد. در رابطه با مقایسه قیمت فروش آب شرب، روش شبکه دوگانه با قیمت تمام شده هر مترمکعب 4700 تومان نسبت به روش جایگاه های دولتی برداشت آب با قیمت 4900 تومان، دارایNPV بالاتر و اقتصادی تر می باشد. میزان هزینه های برآوردی در منطقه پایلوت نشان داد که روش اول پرهزینه تر از روش دوم می باشد ولی پارامترهایی از جمله کهولت سن افراد، سهولت دسترسی مردم به آب شرب، پذیرش اجتماعی شبکه دوگانه نسبت به روش جایگاه های دولتی برداشت آب از مقبولیت بیشتری برخوردار است. با اجرای این پروژه می-توان با تعرفه پلکانی قیمت آب آشامیدنی و سهمیه بندی آب بهداشتی، فرهنگ صرفه جویی مصرف آب را به مراتب عادلانه تر از وضعیت کنونی مدیریت کرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100223 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.