بررسی ساختار اسکلتی شیر ماهی Schizothorax pelzami از حوضه دشت کویر

پیام:
چکیده:
گونه شیر ماهی Schizothorax pelzami یکی از اعضای خانواده کپورماهیان در حوضه های آبریز دشت کویر و هری رود است. با توجه به اهمیت ویژگی های استخوان شناسی در آرایه شناسی ماهیان و فقدان اطلاعات در مورد ویژگی های استخوان شناسی S. pelzami، این تحقیق با هدف توصیف ویژگی های استخوان شناسی این گونه به اجرا درآمد. برای مطالعه ساختار اسکلتی، نمونه ها توسط آلسیان بلو و آلیزارین رد شفاف سازی و رنگ آمیزی شدند. تصویربرداری ساختارهای اسکلتی نمونه های رنگ آمیزی شده توسط دستگاه اسکنر مجهز به حمام گلیسیرین انجام شد. ترسیم و نامگذاری ساختار اسکلتی نیز در نرم افزار CorelDraw X6 صورت پذیرفت. بررسی ساختار استخوانی نیز توسط استریومیکروسکوپ انجام و توصیف شد. بر اساس نتایج، گونه S. pelzami با ویژگی های استخوانی (1) وجود 44 مهره، (2) استخوان بینی کشیده و بدون قوس، (3) باله مخرجی با موقعیت قدامی تر (در نزدیکی مهره 27) ، (4) پهن تر بودن بخش خلفی استخوان قاعده ای آبششی نسبت به بخش قدامی، (5) صاف بودن لبه خلفی استخوان دملامی و (6) عدم وجود استخوان پیش کامی از سایر گونه های این جنس قابل شناسایی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100375 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.