بررسی ساختار میوه در گونه های اندمیک و نیمه اندمیک Veronica L. (Plantaginaceae) در ایران

پیام:
چکیده:
سرده Veronica از تیره Plantaginaceae یکی از سرده های بزرگ با حدود 450 گونه در جهان است. این سرده با 61 گونه در مناطق مختلف ایران پراکنش دارد. بنابر مطالعات گذشته ویژگی های ریخت شناسی و ریزریخت شناسی که در این سرده از اهمیت تاکسونومیک برخوردارند. از اینرو در این پژوهش سعی شده تا با بررسی ویژگی های ریخت شناسی، ریزریخت شناسی و تشریحی میوه در گونه های اندمیک و نیمه اندمیک ایران که کمتر مورد مطالعه قرارگرفته اند، به حل روابط سیستماتیک این سرده کمک شود. پس از آماده سازی، میوه ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) تصویربرداری شد. جهت مطالعات تشریحی نیز برش گیری به روش دستی و رنگ آمیزی مضاعف انجام گرفت. در این پژوهش صفات مختلف از جمله، اندازه، رنگ، شکل و سطح کپسول و همچنین صفات تشریحی همچون تعداد و نوع سلول لایه های مختلف پریکارپ بطور مقایسه ای بین گونه های مختلف بررسی شد. شکل کلی کپسول از تخم مرغی و نوک تیز تا واژ قلبی و کاملا فرورفته در راس متغیر بود. اغلب دارای پوشش کرک غده ای یا غیرغده ای بوده و فقط در V. viscosa سطح کپسول عاری از زوائد کرک و مو مانند بوده است. اندوکارپ عموما لیگنینی شده و سلول های مزوکارپ از مدور تا تقریبا چهار گوش و از یک تا چهار لایه متغیر اند. اپی کارپ اغلب شامل یک ردیف سلول کشیده می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.