مطالعه تنوع زیستی گونه های گیاهی آوندی در منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر کرمان

پیام:
چکیده:
منطقه حفاظت شده بیدوئیه بردسیر با مساحت 155383 هکتار و حداکثر ارتفاع 2734 متر از سطح دریا، در 45 کیلومتری جنوب شرقی کرمان واقع شده است. بررسی فلور این منطقه نشان داد که 125 گونه گیاهی، 102 جنس و 32 تیره از گیاهان آوندی در این منطقه می رویند. مهم ترین تیره های گیاهی از نظر تعداد گونه در این منطقه عبارتند از: Chenopodiaceae، Brassicaceae و Asteraceae و مهم ترین جنس ها، Astragalus، Nepeta، Euphorbia، Tamarix و Salsola می باشند. بیشترین گونه های گیاهی این منطقه دارای شکل رویشی تروفیت (41 درصد) و همی کریپتوفیت (26 درصد) هستند و عناصر ایرانو-تورانی (75 درصد) بیشترین گونه های حاضر در پوشش گیاهی منطقه را تشکیل می دهند. تحلیل چند متغیره داده های فلوریستیک وجود سه خوشه از فلورهای محلی را نشان داد که در آن قرابت های فلوریستیک مناطق با فواصل جغرافیایی آنها مرتبط می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100381 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.