تشخیص عوامل موثر بر سطح سواد سلامت بزرگسالان با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

سواد سلامت یک شاخص جهانی در تعیین میزان سواد افراد جامعه در حوزه سلامت فردی و اجتماعی است. برای بهبود سلامت در یک جامعه، اندازه گیری و شناسایی عوامل موثر در میزان سواد سلامت امری ضروری است. هدف از انجام این مطالعه تشخیص و تعیین عوامل موثر بر سطح سواد سلامت بزرگسالان با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری می باشد. 

مواد و روش ها:

در این مقاله، از یک مدل ترکیبی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی خفاش و الگوریتم های یادگیری ماشین برای تعیین عوامل موثر بر سواد سلامت بزرگسالان استفاده شده است. در این مدل، الگوریتم های ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم K-نزدیکترین همسایه برای دسته بندی داده ها به کار برده شده است. مجموعه داده مورد استفاده از یک مطالعه توصیفی-تحلیلی که برای سنجش میزان سلامت بزرگسالان در استان خراسان جنوبی در سال 1396 بر روی 2133 نمونه انجام شده، استخراج شده است.

نتایج

در این مطالعه، الگوریتم ترکیبی بهینه سازی خفاش و الگوریتم K-نزدیکترین همسایه با %93.76 صحت و %95.47 دقت توانسته است عوامل موثر در سطح سواد سلامت بزرگسالان را شناسایی نماید. همچنین از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی خفاش و ماشین بردار پشتیبان با %96.25 صحت و %97.99 دقت نتیجه بهتری حاصل شده است. نتایج تحلیلی نشان می دهد که دو حیطه دسترسی به منابع و استفاده از منابع در پایین بودن سطح سواد سلامت بزرگسالان استان خراسان جنوبی تاثیرگذار است.

نتیجه گیری

با توجه به عملکرد هوشمندانه مدل پیشنهادی می توان از این ابزار برای تحلیل داده های مربوط به سواد سلامت بزرگسالان استفاده نمود. این ابزار فاقد نیاز به تحلیل های آماری است و می تواند با سرعتی مناسب، نتایجی با دقت بالا در اختیار متخصصان قرار دهد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2100427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.