تاثیر ورزش تردمیل و سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین بر نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط آمیلوئید بتا در موش های صحرائی نر بالغ

پیام:
چکیده:
هدف

پیش شرطی کردن سلول های بنیادی مشتق از مغز استخوان روش امیدوار کننده ای برای افزایش  قابلیت درمانی سلول های پیوند شده می باشد. در این مطالعه اثر درمانی سلول های بنیادی پیش شرطی شده با دی متیل اگزالیل گلیسین (DMOG) به همراه ورزش تردمیل را در مدل آلزایمر بررسی شد.

مواد و روش ها

سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان به مدت 24 ساعت با DMOG تیمار و سپس از طریق ورید دمی به موش های صحرائی مدل آلزایمری تزریق شدند. در کنار پیوند سلول، حیوانات به مدت یک ماه روی تردمیل ورزش گرفتند. سپس بیان ژن های bax, bcl-2, Nrf2, and NQO1 روش Real-time PCR بررسی گردید.

یافته ها

پیوند سلول های پیش شرطی شده تاثیر بیش تری در افزایش بیان ژن های فعال کننده آنتی اکسیدان (Nrf2, NQO1) و کاهش آپپتوزیس در مقایسه با سلول غیر شرطی داشت. در نهایت، انجام ورزش تردمیل به مدت یک ماه در کنار پیوند سلول های پیش شرطی شده با DMOG بیش ترین تاثیر حفاظتی عصبی را نشان داد.

نتیجه گیری

پیوند سلول های بنیادی تیمار شده با DMOG در کنار ورزش تردمیل ممکن است از طریق افزایش فاکتور های آنتی اکسیدانی و کاهش آپپتوزیس اثرات حفاظتی در مدل آلزایمر داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
325 -333
لینک کوتاه:
magiran.com/p2101888 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.