ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان و راه کارهای پیشگیرانه: یک مطالعه موردی

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

ذوب آهن یکی از صنایع بزرگ مصرف کننده انرژی در جهان شناخته می شود، لذا موازنه اخلاقی سود و زیان و ارزیابی خطرات و آسیب های زیست محیطی آن، زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را به نحو چشم گیری فراهم می آورد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آثار زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام شد.

مواد و روش ها: 

در این مطالعه تحلیلی ابتدا وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان از جهت رعایت اصول زیست محیطی مورد امتیازدهی قرار گرفت، سپس آثار و آسیب های زیست محیطی آن ارزیابی و توصیه های کاربردی در جهت پیشگیری از آثار مخرب آن ارائه شد.

یافته ها: 

مهم ترین آسیب ها و آثار مخرب زیست محیطی کارخانه ذوب آهن اصفهان، آلودگی آب و خاک ناشی از پسماندهای فاضلاب و پساب های کارخانه، آلودگی هوای ناشی از دود کارخانه و آلودگی صوتی است. بیشترین آلایندگی به آلودگی هوا و کم ترین آلایندگی به آلودگی خاک اختصاص داشت. همچنین میزان آلایندگی فیزیکی و بیولوژیکی کارخانه مذکور به ویژه در سال های 1394 تا 1397 نسبت به منافع حاصل از این کارخانه، از جنبه اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر بوده است.

نتیجه گیری: 

نظر به آثار زیان بار زیست محیطی شناسایی شده، رعایت اصول استاندارد در مدیریت پسماند و تصفیه فاضلاب صنعتی و بهره گیری از علوم و فناوری های جدید در تولید، به منظور پیشگیری از بروز آسیب و وقوع جرائم زیست محیط زیستی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102091 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!