ارتباط چندشکلی ژن NPY با صفات تولید مثلی در بوقلمون های ایران

پیام:
چکیده:
زمینه ی مطالعاتی

نوروپپتیدY یک نوروترنسمیتر در هیپوتالاموس است که نخستین بار از هیپوتالاموس مغز خوک استخراج شد و محرک اشتها و موثر بر هورمون های تولیدمثلی است.

هدف

هدف این مطالعه، توالی یابی و بررسی ارتباط ژن NPY  با صفات تولیدمثلی در بوقلمون های بومی ایران است. این صفات شامل وزن توده ی تخم تولیدی، طول دوره ی تخم گذاری، سن بلوغ جنسی و وزن اولین تخم می باشد.

روش کار

120 بوقلمون ماده به طور تصادفی از ایستگاه تحقیقات بوقلمون استان آذربایجان شرقی انتخاب شد و رکوردهای تولید مثلی آنها ثبت شد. از نمونه ی خون بوقلمون ها برای استخراج  DNAاستفاده شد. قطعه ی 725 جفت بازی ژن  NPY با استفاده از پرایمرهای طراحی شده ی اختصاصی تکثیر شد. چندشکلی ژن NPY با توالی یابی محصولات PCR بررسی شد.

نتایج

4 جایگاه چندشکلیC552T ، T544A، T360G  و C367A در توالی ژن  NPYیافت شد. نتایج ارتباط معنی داری بین جایگاه T360G با صفت وزن کل تخم نشان داد و چندشکلی A544T ارتباط معنی داری با وزن تخم و طول دوره ی تخم گذاری داشت.

نتیجه گیری نهایی

در نتیجه چندشکلی های جدیدی در ناحیه اینترونی ژن NPY  مشخص شد که  بر صفات وزن کل تخم، تعداد تخم و طول دوره تخم گذاری تاثیر داشت. نتایج این پژوهش می تواند در برنامه های اصلاح نژادی  بوقلمون های بومی شمال غرب ایران مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.