بررسی کیفی زمینه های اقدام به تخلفات رانندگی در جاده ها (مطالعه موردی رانندگان جاده ای در استان کرمانشاه)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
زمینه و هدف
تصادفات جاده ای در ایران، پنج برابر کشورهای صنعتی بوده و ایران از این نظر در سطح جهان دارای مقام چهارم است. پژوهش های انجام شده، تاییدکننده سهم بیشتر عوامل انسانی در بروز تصادفات جاده ای نسبت به سایر عوامل هستند. با توجه به اینکه تخلف از قانون، تبعاتی برای متخلف دربردارد، در این مطالعه دلایل و زمینه های مبادرت رانندگان به آن، باوجود وقوف نسبت به تبعات تخلف از قانون جستجو می شود.
روش
این پژوهش به روش کیفی انجام شده است و طی آن با استفاده از روش نظریه بنیانی، به مطالعه لایه های مختلف عوامل بسترساز تخلفات رانندگی رانندگان جاده ای استان کرمانشاه پرداخته شده است. در این راستا سه پاسگاه پلیس راه که از محورهای پر تصادف استان کرمانشاه بودند، به عنوان حوزه موردمطالعه انتخاب شدند. مشارکت کنندگان شامل افرادی هستند که اولا حداقل در سه ماهه اخیر مرتکب تخلفات جاده ای شده بودند و ثانیا به بازگویی تجربیات خود در زمینه قانون گریزی تمایل داشتند. درمجموع، 61 مصاحبه انفرادی و سه بحث گروهی متمرکز صورت گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تخلفات رانندگی در ذهن افراد اقدام کننده، رفتاری اعتراضی، اکتسابی و رقابتی است که ریشه در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. هفت عامل، زمینه های تخلفات جاده ای رانندگان را فراهم می کنند که عبارتند از: فقر فرهنگی و آموزشی راننده، نامساعدبودن شرایط جسمی و روحی راننده، مساعدبودن شرایط مالی راننده، کاستی های موجود در قوانین راهنمایی و رانندگی، اقدامات و برخوردهای نامناسب ماموران راهنمایی و رانندگی، نامناسب بودن امکانات جاده ای ازلحاظ کمیت و کیفیت و وجود ذهنیت منفی و رقابتی در راننده.
نتایج
این پژوهش نشان داد که سهم عوامل انسانی در بروز تخلفات رانندگی، جدای از سهم سایر عوامل قابل بررسی نیست و عوامل مختلف به صورت منظومه ای عمل می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102464 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!