تحلیل تصادفات جاده ای با رویکرد اقلیمی در محور قزوین - رشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی اثرات آب وهوا بر تصادفات جاده ای در محور قزوین - رشت پرداخته است. محور قزوین - رشت به طول 81/170 کیلومتر ازجمله راه های اصلی و مخاطره آمیز استان قزوین و گیلان می باشد. در این بررسی، نقشه پراکندگی تصادفات و احتمال خطر تصادف در هریک از شرایط اقلیمی (برفی، یخبندان، بارانی، مه آلود و آفتابی) تهیه گردید. داده های تصادف در دوره آماری 4 ساله (1389-1392) در لایه راه مورداستفاده قرار گرفت. سپس با توجه به فراوانی تصادفات در شرایط جوی و محور ارتباطی، طبقه بندی و نقاط مخاطره آمیز مشخص گردیدند. فراوانی درصد تصادفات در هوای برفی 43 درصد، فراوانی درصد تصادفات در شرایط یخبندان 21 درصد، فراوانی درصد تصادفات در هوای بارانی 16 درصد، فراوانی درصد تصادفات در هوای مه آلود 11 درصد، فراوانی درصد تصادفات در شرایط هوای صاف 9 درصد و در تمامی شرایط جوی، فراوانی وقوع تصادفات 493 مورد بوده و محور کوهین تا لوشان دارای حداکثر فراوانی تصادفات است که از این لحاظ ازجمله نقاط خطرناک محسوب می شود. درنهایت با استفاده از نقشه های احتمال خطر تصادف و با استفاده از ضریب اهمیت در هریک از عناصر اقلیمی، شدت تصادفات و تلفات در افزایش روزهای بارانی و برفی مشاهده گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
9 تا 36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102494 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!