تاملی بر تحلیل محتوایی و جریان دانشی فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
با توجه به اهمیت مجلات علمی در تولید علوم جدید، ارزیابی اعتبار علمی این نشریات فرایندی است که توسط وزارت علوم و مسئولان این نشریات به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف آن ها صورت می گیرد. به همین منظور می توان از تحلیل محتوای مقالات در راستای ارزیابی مجلات بهره جست. به منظور بررسی جریان دانش در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات پژوهشی راهور طی سال های 93، 94 و 95، مطابق با اطلاعات جمع آوری شده از پایگاه اینترنتی فصلنامه، به ارائه اطلاعاتی نظیر تعداد مقالات، رتبه علمی پژوهشگران، وابستگی سازمانی آن ها، تعداد منابع مورداستفاده و حوزه های پژوهشی پرتمرکز پرداخته شده است. نهایتا، شمایی کلی از جریان دانشی فصلنامه در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که بیشتر پژوهشگران این فصلنامه، نویسندگان مرد بوده اند، دانشگاه ها بیشترین سهم در انتشار مقالات فصلنامه را داشته اند که در این میان دانشگاه علوم انتظامی امین، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. یافته های بررسی محتوایی فصلنامه نیز نشان می دهد که تمرکز موضوعی مقالات مربوط به حوادث، خطرات، سوانح و تصادفات بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مراودات علمی این فصلنامه با پژوهشگرانی است که از اعضای هیئت علمی، دانشجویان ارشد و دکتری دانشگاه های برتر کشور همانند دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشگاه علامه طباطبائی هستند. همچنین، از تحلیل های صورت گرفته چنین برمی آید که تمرکز موضوعی فصلنامه بیشتر بر حوادث، خطرات، سوانح و تصادفات است
زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102496 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!