بررسی تاثیر گیاه خار مریم بر چربی خون بالا: یک مطالعه مروری سیستماتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری قلبی به عنوان شایع ترین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی شناخته شده است که یکی از مهم ترین فاکتور های ایجاد کننده آن، چربی خون بالا می باشد. در گذشته، گیاه خار مریم برای کاهش چربی خون مورد استفاده قرار می گرفته است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گیاه خار مریم بر چربی خون انجام شد

مواد و روش ها:

پژوهش حاضر به روش مروری سیستماتیک با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar،Magiran ، SID،Scopus ، PubMed و ISI تا سال 2019 انجام شد. در جستجوهای صورت گرفته از کلیدواژه های استاندارد فارسی همچون "خار مریم، سیلی مارین، مارتیغال، خار علیص، عکوب و چربی خون" و نیز کلیدواژگان انگلیسی شامل: "Milk Thistle، Silymarin، Silybum marianum و Hyperlipidemias" به صورت منفرد و ترکیبی استفاده شد. ارزیابی کیفیت مقالات در این مطالعه با استفاده از مقیاس جداد (Jadad) مورد سنجش قرار گرفت و داده های به دست آمده به صورت کیفی بیان گردید.

 یافته ها:

بر مبنای معیارهای ورود و خروج از پژوهش حاضر، در نهایت هشت مطالعه کارآزمایی بالینی از میان 56 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر مطالعات تاییدکننده تاثیر معنادار گیاه خار مریم با نام های تجاری متفاوت مانند "Berberol" به صورت منفرد یا ترکیبی بر چربی خون (کلسترول)، تری گلیسرید و LDL (Low-density Lipoproteins) می باشند. در این مطالعات عارضه جانبی جدی ناشی از مصرف این گیاه گزارش نگردیده است. 

نتیجه گیری: 

با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان گفت که مصرف گیاه خار مریم به صورت تنها و یا ترکیب با گیاهان دیگر همچون Berberis aristata سبب کاهش چربی خون می شود. این یافته می تواند پیش زمینه ای برای استفاده گسترده تر از این گیاه در زمینه دارویی باشد.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102797 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.