بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی

پیام:
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی جایگاه سلامت و ابعاد آن در آموزه های اسلامی با استفاده از مرور منابع علمی و پژوهشی انجام شد . به منظور انجام این مطالعه، کلیدواژه های "دین، سلامتی، پیشگیری و بهداشت" و به ویژه "سلامت+اسلام" و "بهداشت+اسلام" در عناوین مقالات در پایگاه های اطلاعاتی نظیر Scopus، Google Scholar،ISC  وSID  در بازه زمانی معین (سال های 96-1379) جستجو گردیدند. در مجموع، 245 مقاله یافت شد که پس از مطالعه چکیده آن ها، 131 مقاله بررسی محتوایی گردیدند و در انتها، 28 مورد به همراه منابع آن ها دسته بندی شده و مورد استفاده قرار گرفتند. مطابق با یافته های پژوهش حاضر، هر چهار بعد سلامت شامل: سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی (براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت) در مکتب اسلامی مشاهده گردید. نتایج نشان دادند که اسلام دینی سلامت محور است و جوامع انسانی در پرتو اسلام و آموزه های دینی با رعایت دستورات و اعمال مراقبت ها می توانند به کمال صحت و سلامت خود دست یابند.

نوع مقاله:
خلاصه گزارش
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103786 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.