بافت شناسی و مکان یابی پمپ سدیم - پتاسیم در روده میگوی وانامی Litopenaeus vannamei

پیام:
چکیده:

در پژوهش حاضر تعداد 20 قطعه میگوی وانامی با میانگین وزنی 02/0±53/5 گرم در تانک های 500 لیتری با سه تکرار طی 8 هفته تغذیه شدند. در پایان، روده میگوها در محلول بوئن فیکس شده و به روش بافت شناسی کلاسیک، رنگ آمیزی باهماتوکسلین-ائوزین و گرین لایت و همچنین مکان یابی پمپ سدیم - پتاسیم به روش ایمنوهیستوشیمی بررسی شدند. نتایج نشان داد: اپیتلیوم روده میانی با سلول های استوانه ای ساده آستر شده و جایگاه هسته در این سلول ها بصورت قاعده ای می باشد و جایگاه پمپ سدیم - پتاسیم در این بخش بصورت قاعده ای مشاهده شد. بررسی بخش پیازی شکل روده انتهایی، لوب های بزرگ با فرورفتگی های عمیق و فاصله کم بین لوب ها را نشان داد. فضای خالی در بخش میانی ناحیه پیازی شکل در ناحیه راسی لوب ها مشهود بود و سلول های استوانه ای در بخش حاشیه ای این فرورفتگی ها با هسته های قاعده ای مشاهده شدند. زائده تو خالی کوچکی در بخش ابتدایی و قسمت فوقانی ناحیه پیازی شکل قرار داشت که به صورت لوله ای بوده و سلول های آن با هسته های قاعده ای آشکار بودند. رکتوم در بخش انتهایی روده بصورت لوله ای کوتاه و با اپیتلیوم استوانه ای ساده با فرورفتگی هایی با عمق کم آستر شده بود و هسته در این سلول ها به صورت میانی مشاهده شد. جایگاه پمپ سدیم - پتاسیم در تمام روده انتهایی بصورت قاعده ای - جانبی مشاهده شد. نتایج نشان داد که استفاده همزمان هماتوکسلین-ائوزین و گرین لایت روش مناسبی برای تفکیک بخش های مختلف روده در میگوی وانامی بوده و همچنین مکانیابی آنزیم Na+,K+-ATPase می تواند تائید کننده نقش تنظیم یونی این بخش روده می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
91 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103836 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.