شایستگی‎ های کانونی مربی تربیت جنسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقاله ی حاضر با هدف شناسایی شایستگی‎های کانونی مربیان تربیت جنسی طراحی گردید و جهت تعیین شایستگی‎های کانونی، از روش پنج مرحله‎ای بیهام و مایر، بهره گرفته شد. جامعه ی پژوهش حاضر، کلیه متخصصان تربیت جنسی و مربیان عفاف‎گرایی و تربیت جنسی شهر مشهد، در نظر گرفته شدند که با روش نمونه گیری هدفمند، مورد گزینش قرار گرفتند و مصاحبه نیمه‎ساختار یافته و پرسش نامه، ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. با بررسی ادبیات و آرای صاحب‏نظران و منابع علمی مختلف در خصوص شایستگی‎های کانونی مربیان و یافته‎های حاصل از مصاحبه‎ها و پرسش نامه‎ها، فهرستی مشتمل بر 785 مفهوم استخراج و گردآوری گردید و مفاهیم به‎دست آمده در قالب 109 مقوله دسته‏بندی شدند. پس از تجزیه وتحلیل داده های به‎دست آمده، شایستگی‎های مربیان تربیت جنسی در قالب 16 مضمون و پنج محور قرار گرفتند. مضامین رابطه ی مربی با خدا، رابطه ی مربی با خود و رابطه ی مربی با دیگران، در محور ویژگی‏های پایه ی مورد نیاز مربی جای گرفتند. مبانی تربیت جنسی، غرب و تربیت جنسی و مفهوم ‏‏شناسی امر جنسی در محور مباحث نظری مورد نیاز مربی، گنجانده شدند. مضامین مربوط به محور تبیین و توصیف آسیب‏های جنسی، زمینه‎‏‏سازهای فساد جنسی، آسیب شناسی جنسی و پیامدهای منفی ناشی از آسیب‏های جنسی، معرفی شدند. مضمون باور‏های اساسی در محور باور‏های مورد نیاز در تربیت جنسی و مضامین سواد رسانه‏ای، چگونگی پاسخگویی به سوالات و شبهات نوجوانان، مهارت پیشگیری و مواجهه صحیح با سوءاستفاده جنسی، مواجهه با پدیده خودارضایی، روان‏شناسی مسایل جنسی و توانایی به‏کارگیری راهبردها و راهکارهای خویشتنداری جنسی نوجوانان نیز، در محور مهارت‏های مورد نیاز برای مربی تربیت جنسی قرار گرفتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103967 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.