عقلانیت دینی بر اساس نظریه ادراکات حقیقی و اعتباری علامه طباطبایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بحث از عقلانیت دین یکی از مهمترین مباحث در حوزه دین پژوهشی به شمار می آید. بعضی قائل به عقلانیت حداکثری بوده و تک تک آموزه های دینی را مستقیما قابل اثبات منطقی دانسته اند. دقیقا در نقطه ی مقابل، دیدگاهی است که معتقد است سنجش گزاره های دینی با عقل، تقابل با ایمان گروی داشته و دینداری هیچ سنخیتی با عقل گروی ندارد. بعضی نیز در عین اعتقاد به اثبات پذیری برخی از گزاره های دینی، آنها را نقدپذیر دانسته اند. در این مقاله بر اساس نظریه ی ادراکات حقیقی و اعتباری علامه طباطبایی و تقسیم گزاره های دینی به نظری و عملی، عقلانیت هر یک از این دو بخش را به صورت مجزا بررسی کرده و دین را در هر دو بخش حکیمانه دانسته ایم. عقلانیت گزاره های نظری از آنجا که تحت ادراکات حقیقی طبقه بندی می شوند، به اثبات پذیری منطقی آنها است. اما گزاره های عملی اگرچه به خاطر اعتباری بودن از تیررس برهان خارجند؛ ولی این به معنای عدم معقولیت آنها نیست؛ چرا که معقولیت آنها وابسته به غایات معقولی است که بر آنها مترتب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104158 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!