چالش های نظارتی و ایمنی زیستی واکسن ها

پیام:
چکیده:

برنامه جهانی نظارت بر تولید و توسعه واکسن ها، امکان دسترسی به انواع ایمن و کارآمد آن را باکیفیت تضمین شده فراهم می آورد. در این برنامه، چالش های مرتبط با فناوری های سنجش محصولات جدید بررسی می شود و درک جامع تری نیز از سود و زیان محصولات حال حاضر به دست می آید. در نظارت آزمایشگاهی، روابط حاکم بر ایمنی و سلامت ارزیابی و خواص محصول و توانمندی سنجش آنها بهبود داده می شود. سپس روش های بالینی آنالیز سود-زیان واکسن ها و استانداردسازی فرایند نظارتی طراحی می شود. هدف از دستورالعمل جهانی نظارت، تبدیل تلاش های فعلی آژانس های نظارتی به یک طرح اجرایی هماهنگ در حمایت از اهداف ایمن سازی جهانی است. در این مقاله، نقش دانش نظارت برای دسترسی مناسب تر به واکسن موثر تفسیر و شکاف های موجود در آن شناسایی بیان شده است. همچنین، چالش های پیاده سازی یک دستورالعمل واحد، بررسی و استراتژی رفع این نقایص مطرح می شود. هدف از ایجاد این دستورالعمل جهانی نیز اجرای اقدامات متحولانه توسط ناظران، دانشگاهیان و سایر ذینفعان است تا در حمایت از اهداف جهانی ایمن سازی واکسن ها، فرایندهای نظارتی هماهنگ داشته باشند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
انگلیسی
صفحات:
17 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104271 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.