جداسازی و شناسایی سودوموناس استوتزری سویه UIS2تولیدکننده ملانین در حضور ال-تیروزین و بررسی خصوصیات بیولوژیک ملانین آن

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

رنگدانه ملانین ساختار پیچیده آبگریز با بار منفی داشته و بطور طبیعی در باکتری ها برای محافظت در مقابل اشعه فرا بنفش، رادیکال های آزاد و تنش های محیطی تولید می شود. تولید رنگدانه در باکتری ها به دلیل رشد سریع، بازدهی بالاتر و استخراج راحت تر نسبت به سایر منابع زیستی دارای مزایای بیشتری است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی و مولکولی باکتری تولید کننده ملانین و مطالعه برخی ویژگی های زیستی این رنگدانه بوده است.

مواد و روش ها

نمونه خاک پارک دانشگاه اصفهان جمع آوری و در محیط کشت نوترینت آگار حاوی ال- تیروزین کشت و باکتری مولد هاله قهوه ای رنگ جداسازی و با استفاده از روش های فنوتیپی و مولکولی شناسایی شد. رشد باکتری در محیط حاوی ال-تیروزین و تولید ملانین با روش اسپکتروفتومتری بترتیب در 600 و 400 نانومتر اندازه گیری شد. استخراج رنگدانه بوسیله افزایش اسیدیته مایع رویی کشت مایع انجام گرفت، و میزان ملانین تولید شده، خواص آنتی اکسیدانی (DPPH) و میزان خاصیت محافظتی آن در برابر نور (SPF) اندازه گیری شد.

نتایج

سودوموناس استوتزری سویه UIS2 با توانایی رشد در نوترینت آگار و تولید ملانین جداسازی و با شماره دسترسی MG519615 در بانک ژن NCBI ثبت شد. حداکثر تولید ملانین در این سویه 600 میلی گرم بر لیتر بدست آمد. خاصیت آنتی اکسیدانتی ملانین استخراج شده در آزمایش DPPH  9/74 % و خاصیت محافظتی در برابر نور آفتاب (SPF) 05/49 واحد بر میلی لیتر بدست آمد.

بحث

رنگدانه ملانین سودوموناس جدا شده فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی در برابر تنش های ROS داشته و باSPF  بالا می تواند به عنوان کاندید مناسبی برای کاربردهای آرایشی، دارویی، و رفع آلودگی محیط زیست پیشنهاد شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
70 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.