ارزیابی سندی و متنی روایات اهل جهنم بودن اکثر زنان

نویسنده:
پیام:
چکیده:

بر اساس روایاتی که با اسناد مختلف در منابع اسلامی به ویژه جوامع روایی اهل سنت نقل شده، زنان به عنوان اکثریت اهل جهنم معرفی شده اند؛ این مضمون در منابع معتبر اهل سنت همچون صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، جامع ترمذی و... با طرق مختلف گزارش شده است. در جوامع حدیثی شیعه نیز هرچند همین مضمون از طریق اهل بیت علیهم السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، اما در برخی روایات دیگر، اهل بیت علیهم السلام این مطلب را انکار کرده اند. این پژوهش با بررسی سندی و متنی روایات موجود، به ارزیابی صحت صدور این روایات و کشف مقصود اصلی آن ها پرداخته و نتیجه می دهد مضمون این روایات در برخی نقل های اهل سنت، نقل به معنا است که به نقل نادرست مضمون روایت منجر شده است؛ آنچه در روایات اهل بیت علیهم السلام مورد انکار قرارگرفته نیز تنها همین نقل اشتباه است، اما اصل روایت که در طرق دیگر اهل سنت و همچنین در روایت اهل بیت علیهم السلام گزارش شده و شواهدی در متن روایات نیز آن را تایید می کند، آن است که این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطاب به عده ای از زنان که اکثرا نسبت به همسرانشان ناسپاس بودند، صادر شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تنها اکثر آن زنان را مخاطب قرار داده اهل جهنم معرفی کرده اند.

زبان:
فارسی
در صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!