تاثیر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه ی لاهیجان

پیام:
چکیده:

توپوگرافی به عنوان یکی از فاکتورهای خاکسازی از طریق تاثیر بر توزیع آب در بخش های مختلف زمین نما و همچنین اثر بر ویژگی های خاک می تواند از عوامل مهم و موثر بر عملکرد و کیفیت محصول باشد. این مطالعه به منظور بررسی اثر توپوگرافی بر ویژگی های خاک، عملکرد و کیفیت چای در منطقه لاهیجان استان گیلان انجام شد. به این منظور از یک ترانسکت در شیب شمالی و یک ترانسکت در شیب جنوبی باغات چای منطقه، چهار موقعیت شیب انتخاب شد. در هر موقعیت شیب یک پروفیل حفر شد و در سه پلات اطراف آن نمونه برداری خاک از مرکز هر پلات (عمق صفر تا 30 سانتی متر) و نمونه برداری برگ سبز چای در هر پلات انجام گرفت. ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، عملکرد و کیفیت چای بر اساس روش های استاندارد تعیین شدند. نتایج نشان داد که بیشترین درصد ماده آلی، ازت و فسفر خاک مربوط به موقعیت پنجه شیب می باشد و مقدار رطوبت اشباع جهت شمالی به طور معنی داری بیشتر از جهت جنوبی است. همچنین بیشترین مقدار عملکرد و ویژگی های کیفی چای شامل درصد تیافلاوین، تیاروبیجین، رنگ و شفافیت چای مربوط به موقعیت پنجه شیب دامنه شمالی می باشد. نتایج همبستگی نشان داد که ازت و ماده آلی خاک دو پارامتر مهم و موثر بر عملکرد و کیفیت چای می باشند. بر طبق نتایج ارزیابی کیفی تناسب اراضی منطقه مطالعاتی، مهمترین عوامل محدود کننده شامل شرایط اقلیمی به ویژه حداقل درجه حرارت سردترین ماه و توپوگرافی (شیب) برای کشت چای در منطقه می باشدکه در موقعیت شانه شیب و شیب پشتی، پایین ترین کلاس تناسب (N) را موجب شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105456 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.