منابع کنونی زبان انگلیسی نیازهای دانشجویان پزشکی را برآورده نمی سازند: بررسی واژه های منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی

نویسنده:
پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اهمیت زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی، این پژوهش با هدف بررسی شاخص های واژگانی در منابع و سوال های زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی در ایران انجام گرفت.

مواد و روش ها: 

بعد از گردآوری متون منابع و دسته بندی واژگان آن ها، متون نهایی از لحاظ پوشش واژگان، اندازه واژگان، و سطح واژگان بررسی شدند. همچنین، پوشش واژگان پنج آزمون زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی در این منابع بررسی شد.

یافته ها:

 نتایج بررسی 89،021 واژه متشکل از 9،683 نوع واژه و 5،938 واژه-خانواده نشان داد که واژگان کاکسهد (Coxhead) پوشش 27/6% و واژگان سو (Hsu) پوشش 11/6% در منابع زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی داشتند. واژگان هیچکدام از 5 آزمون زبان انگلیسی امتحان جامع پوشش 98 درصدی در منابع نداشتند. اندازه واژگان پنج منبع 5،938 واژه-خانواده بود که با معیار حداقل 8000 واژه-خانواده ای فاصله زیادی داشت. همچنین، واژگان پنج منبع در سطح 14 قرار داشتند.

بحث و نتیجه گیری: 

با توجه به نتایج این پژوهش، به نظر می رسد که منابع زبان انگلیسی امتحان جامع علوم پایه پزشکی نیازهای دانشجویان پزشکی را از جمله گذراندن آزمون زبان انگلیسی امتحان جامع و خواندن و درک مطلب متون پزشکی به زبان انگلیسی برآورده نمی کنند. بنابراین، معرفی منابع بیشتر زبان انگلیسی با شاخص های واژگانی بالاتر از طرف وزارت بهداشت یا حداقل از طرف مدرس مربوطه پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
55 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105588 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.