پهنه بندی مکانی مناطق تغذیه آبخوان در مناطق کارستی (مطالعه موردی: آبخوان کارستی آژوان- بیستون استان کرمانشاه)

پیام:
چکیده:

مناطق تغذیه، میزان و توزیع فضایی تغذیه در آبخوان های کارستی، به عواملی چون ژیومورفولوژی کارست و میزان توسعه آن، اقلیم، شیب، پوشش گیاهی، خاک و عوامل زمین شناسی بستگی دارد. آبخوان کارستی آژوان-بیستون در استان کرمانشاه، نقش اصلی را در گسترش مدنیت و تامین آب موردنیاز جوامع انسانی دارد. هدف این تحقیق، مدل سازی مناطق تغذیه آبخوان آژوان-بیستون در استان کرمانشاه با استفاده از مدلKARSTLOP است. نقشه توزیع فضایی فروچاله ها و پولیه ها در هر یک از توده های موردبررسی، با استفاده از بازدید میدانی، تفسیر بصری و تحلیل مدل رقومی ارتفاع با استفاده از مدل های منحنی بسته، ترسیم گردید. سپس به منظور تهیه نقشه پهنه بندی توسعه کارست سطحی، از مدل منطق فازی و عملگر گاما استفاده شد و درنهایت به منظور مدل سازی مناطق تغذیه از مدلKARSTLOP استفاده شد. نتایج پهنه بندی تغذیه نشان می دهد که میزان تغذیه سالانه به دست آمده برای آبخوان کارستی بیستون بین 36 تا 83 درصد می باشد. بیشترین میزان تغذیه در نواحی با بیش از 78 درصد تغذیه، منطبق بر سطح هموار پولیه ها که دارای فروچاله می باشند، رخ داده و کمترین میزان تغذیه 36 تا 40 درصد و 40 تا 45 درصد نیز در دشت های آبرفتی روی می دهد. نتایج کلی، بیانگر نقش اصلی ژیومورفولوژی کارست کوه بیستون در توزیع مکانی میزان تغذیه در آبخوان است. نتایج پهنه بندی تغذیه با نتایج حاصل از پهنه بندی توسعه کارست سطحی، کاملا منطبق است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
965 -978
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105824 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.