بهینه سازی مسیله پخش بار اقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های عملیاتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

پیام:
چکیده:

تولید انرژی الکتریکی برای سیستمهای قدرت باهدف کمینه سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای فعال موجود در شبکه قدرت از مهمترین مباحث برای دستگاه های مدرن امروزی است. به بیانی دیگر هدف از پخش بار اقتصادی برنامه ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظرگرفتن عوامل و محدودیت های غیرخطی موجود در شبکه قدرت و واحدهای تولیدی است. در این مقاله مسیله پخش بار اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت های غیرخطی ازجمله تلفات شبکه انتقال، تاثیر شیر ورودی بخار بر تابع هزینه تولیدی، توازن تولید و مصرف در سیستم، حدود تولید و نرخ های افزایشی و کاهشی به یک مسیله بهینه سازی تبدیل شده و درنهایت با روش الگوریتم ژنتیک بر روی سیستم نمونه ای با 14 نیروگاه، برای 11 تقاضای مختلف با استفاده از نرم افزار متلب شبیه سازی شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106045 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.