بیمارستان های شام از قرن پنجم تا هفتم هجری: ساختار و کارکرد

پیام:
چکیده:

مهم ترین مراکز پزشکی بلاد شام که در آن ها به امر درمان و طباطت پرداخته می شد، بیمارستان ها بودند. این بیمارستان ها عمدتا از قرن پنجم قمری به بعد، به طور وسیعی در بسیاری از شهرهای شام تاسیس شدند. این مراکز درمانی دارای ساختار سازمان دهی شده و منظمی بودند که با قوانینی دقیق اداره می شد و مشتمل بر بخش های مختلف بود که در هر یک از آن ها پزشکان و کارکنانی مخصوص آن بخش فعالیت می کردند. بخش مردان از بخش زنان جدا بود و هر یک خدمتکاران مرد و زن، مباشران و مشارفان خاص خود را داشت. وجود چنین ساختاری در بیمارستان های شام سبب شده بود که این منطقه در طول قرون ششم و هفتم قمری به عنوان مرکز بلاد اسلامی در باب طب مطرح گردد. در این پژوهش ساختار و کارکرد بیمارستان های منطقه شام و مهم ترین آن ها مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس متون تاریخی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106061 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.