بررسی تجربی اثرات زائده های طولی بر اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی در پره های توربین های گازی

پیام:
چکیده:

در تحقیق حاضر، اثربخشی خنک کاری لایه ای ناشی از روزنه های نخودی شکل با افزودن زایده های طولی در ناحیه ی پس از خروجی جت ها، به صورت تجربی با استفاده از روش دمانگاری مادون قرمز بررسی شده است. اندازه گیری ها در عدد رینولدز 10000 (بر اساس مشخصات جریان اصلی و قطر معادل روزنه ی جت) و زاویه ی تزریق 30 درجه روی صفحه ی آزمون با استفاده از جت های دارای روزنه ی شکل یافته ی نخودی انجام شده است. بررسی ها برای چند حالت مختلف شامل سه ارتفاع زایده (0.345D, 0.522D, 0.696D)، سه فاصله ی بین دو زایده ی مجاور(0.8D, 1D, 1.2D) و سه طول زایده ها (8D, 16D, 24D) انجام شده که در آنها، D قطر روزنه ی خنک کاری معادل برای روزنه ی نخودی می باشد. اثرات نسبت دمش در چهار حالت شامل 4/0، 5/0، 7/0 و 8/0 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که زایده های مورد نظر، با مهار کردن جریان جت تزریق شده، می توانند تا حد زیادی اثربخشی خنک کاری لایه ای را افزایش دهند. در بهترین نسبت دمش مربوط به هر هندسه، درصد افزایش اثربخشی متوسط گیری شده در کل ناحیه ی پایین دست جت در حالت دارای زایده های طولی، در مقایسه با حالت بدون زایده، 4/41% می باشد. در حقیقت، این زایده ها با کنترل گردابه های خلاف هم گرد و محدود کردن پخش جت های خنک‎ کننده، از اختلاط گازهای داغ با جت های خنک کاری لایه ای جلوگیری می کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106213 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.