بررسی تجربی و شبیه سازی اعوجاج پلی آمید 6 بر اساس رفتار ترمومکانیکی بدست آمده از تست کشش تک محوره

پیام:
چکیده:
در این تحقیق به بررسی رفتار وابسته به زمان پلی آمید 6 و همچنین بررسی مدل کلی ماکسول جهت بیان این رفتار پرداخته می شود. به همین منظور، نمونه های کشش توسط قالبگیری تزریق پلاستیک ساخته می شوند و براساس آزمایش رهایی از تنش، نمونه مورد آزمایش قرار می گیرد. همچنین برای بررسی تاثیر دمای قالب بر خواص وابسته به زمان این نوع پلیمر، دو نمونه با دماهای قالب مختلف ساخته شده و مورد آزمایش قرار می گیرد. در پایان برای اعتبارسنجی مدل کلی ماکسول استفاده شده برای بیان درست رفتار وابسته به زمان پلیمر، یک شبیه سازی به روش المان محدود محدود از شکل گیری نمونه درون قالب تا لحظه خروج قطعه از قالب و سرد شدن در محیط به کمک ارتباط دو نرم افزار مولدفلو و آباکوس انجام گردیده که میزان اعوجاج پلیمر با استفاده از ضرایب استخراج شده از این مدل با میزان اعوجاج نمونه در عمل مقایسه می گردد. نتایج حاکی از آن است که دمای قالب اثر خیلی کمی بر خواص وابسته به زمان این نوع پلیمر دارد و همچنین مقایسه میزان اعوجاج نمونه بین شبیه سازی و تجربی که اختلاف 13 درصد با هم دارند، نشان می دهد که مدل کلی ماکسول به خوبی رفتار وابسته به زمان پلی آمید 6 را بیان می کند. لذا با توجه به اعتبارسنجی شبیه سازی صورت گرفته با نمونه تجربی، از این شبیه سازی می توان جهت پیش بینی میزان اعوجاج نمونه و همچنین بررسی اثر پارامترهای فرآیندی مختلف بر رفتار آن را قبل از تولید و صرف هزینه، استفاده کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106236 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.