توسعه چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی برمبنای سرمایه عاطفی

پیام:
چکیده:

توسعه سرمایه اجتماعی امروزه از دغدغه های مهم مدیران در سازمانها است. همچنین افت شاخصهای سرمایه اجتماعی در ایران بیانگر اهمیت بالای نیاز به تفکر و اقدام در راستای توسعه آن است. نکته مهم در مورد ارتباطات انسانها ابعاد هیجانی رفتار انسانی است.این پژوهش به دنبال تدوین چارچوبی برای توسعه سرمایه اجتماعی در سازمان ها بر مبنای سرمایه عاطفی سازمانی می باشد. این پژوهش از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد با رویکرد نوظهور به تدوین چارچوب توسعه سرمایه اجتماعی بر مبنای سرمایه عاطفی پرداخته است.داده برداری در این روش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با جمعی از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و مردم نهاد ایرانی در استان های قم و مرکزی انجام شد. طی مصاحبه با 16 نفر اشباع نظری به دست آمد. چهارچوب نهایی این پژوهش شامل دو الگوی "تشخیص و تعیین افت سرمایه اجتماعی" و "توسعه عاطفی سرمایه اجتماعی" می باشد. در الگوی تشخیص 3 مقوله اصلی علل ضعف سرمایه اجتماعی ،نشانه های افت شاخصهای سرمایه اجتماعی و عواقب افت سرمایه اجتماعی دیده می شود. همچنین در الگوی توسعه عاطفی سرمایه اجتماعی 4 مقاله اصلی شامل ماهیت های تقویت کننده ،پدیده محوری(سرمایه اجتماعی عاطفی)، راهبردها و نتایج وجود دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106925 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.