بررسی اندیشه های محوری در دیوان ملا زلفعلی بختیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در دوره مشروطه و پس از آن، شاعران زیادی در سرزمین بختیاری پای در عرصه شعر و ادب نهاده اند که بسیاری از آنان ضمن تسلط بر زبان و ادبیات فارسی معیار و سرودن اشعار خود به زبان فارسی، آثاری نیز با گویش بختیاری ارایه نموده اند و در این میان، تعدادی از شاعران بختیاری نیز به صورت ویژه به سرودن اشعار خود به گویش بختیاری پرداخته اند. از پیشگامان برجسته و مشهور شعر بختیاری در این دوران، می توان از «ملا زلفعلی بختیاری» نام برد که آثار او سرآغاز تحول بزرگی در شعر گویشی بختیاری معاصر به شمار می رود. ملا زلفعلی بختیاری از پیشروان شعر گویشی بختیاری، پیش از داراب افسر است. اشعار وی با واژه های اصیل بختیاری، بیانگر تبحر و اشراف فراوانی است که وی به گویش بختیاری داشته است. از ملا زلفعلی دو اثر مهم و تعدادی اشعار پراکنده بر جای مانده است؛ «معراج نامه» و «حدیث کساء» که نشان از قدرت شاعری و توانایی این شاعر در گویش بختیاری دارد. معراج نامه را در شرح معراج پیامبراکرم (ص) و جانبداری از لرهای بختیاری و منظومه حدیث کساء را در ستایش خاندان نبوت و امامت سروده است. با توجه به اهمیت ملا زلفعلی در سرودن شعر گویشی (بختیاری) و نشان دادن جایگاه او در این زمینه، این مقاله به معرفی شاعر و بررسی اندیشه های محوری شعرش می پردازد. این تحقیق، به روش توصیفی - تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای نگارش یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107216 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!