سنجش و ارزیابی اثرات و ارتباطات بین ژئوتوریسم و توسعه روستایی مطالعه موردی: روستاهای پیرامون کال سردر در شهرستان طبس

پیام:
چکیده:

ژیوتوریسم، یکی از گونه های حفاظت محور، آموزشی و مسیولانه گردشگری به شمار می رود به دنبال ترویج ارزش های میراث زمین و کمک به توسعه جوامع محلی است و مناطق روستایی یکی از مقصدهای مهم ژیوتوریسم محسوب می شود. شکل گیری ژیوتوریسم در مجاورت مناطق روستایی، می تواند موجب شکل گیری ارتباط بین ژیوتوریسم، گردشگران و فعالیت های ژیوتوریستی با روستاها گردد و این امر در ایحاد تعاملات بین روستاها و ژیوتوریسم و اثرات مختلف ژیوتوریسم بر این روستا بسیار موثر است، لذا ضرورت بررسی ارتباطات و تعاملات بین روستا با ژیوتوریسم اجتناب ناپذیر است. طبس یکی از مناطق مهم ژیوتوریسم کشور بوده و دره کال سردر در شرق طبس، یکی از مکان های ژیوتوریستی است که  ژیوسایت های متعددی دارد. این دره در مجاورت روستاهایی مانند خرو علیا و سفلی، نیاز و مهربانی قرار گرفته است. در این پژوهش کاربردی، از طریق داده های کتابخانه ای و میدانی، به ارزیابی ژیوسایت ها و نگرش های مردم پرداخته شده است. نمونه آماری شامل 384 گردشگر ورودی به منطقه و 66 نفر از جامعه روستایی و 10 نفر از کارشناسان حوزه ژیوتوریسم است. تجزیه و تحلیل بخش ارزیابی ژیوتوریسم از طریق روش ارزیابی فاسیلاس و ارزیابی ارتباطات و نگرش های مردم و گردشگران نسبت به ژیوتوریسم از طریق آزمون ها و تحلیل های آماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که کال سردر دارای توان های ژیوتوریستی بالایی است اما میزان آگاهی مردم و گردشگران نسبت به توان های ژیوتوریستی نسبتا پایین است و انگیزه مسافرت بیشتر گردشگران نیز تفرج و تفریح در آب های گرم معدنی کال سردر است، همچنین گردشگران برای تامین خدمات و نیازهای خود کمتر به روستاهای پیرامون مراجعه می کنند و مشارکت مردمی در ژیوتوریسم ضعیف است. بر همین منوال اثرات اقتصادی ژیوتوریسم و میزان تاثیرپذیری روستا از ژیوتوریسم نیز اندک و محدود است. در مجموع این پژوهش، از نظر حوزه ژیوتوریسم و روابط اجزای ژیوتوریسم، گام مهمی در پیوندهای ژیوتوریسم روستای برداشته است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107656 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.