بررسی و مقایسه دو مکانیسم انتقالی و دورانی در تحلیل سه بعدی پایداری لرزه ای شیروانی ها به روش تحلیل حدی مرز بالا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله بر مبنای روش تحلیل حدی مرز بالا به بررسی پایداری سه بعدی شیروانی ها در مقابل زلزله بر اساس مکانیسم های گسیختگی دورانی و انتقالی و نیز مقایسه نتایج آنها پرداخته شده است. تعریف سطوح جانبی مکانیسم های گسیختگی سه بعدی در روش مرز بالا مستلزم رعایت قانون جریان وابسته است که تشکیل صفحات جانبی مسطح را در مکانیسم انتقالی بسیار مقید می کند و در حالت مکانیسم دورانی لازم است معادلات این سطوح، معادله دیفرانسیل خاصی را ارضا کنند. در ادامه تحقیقات مربوط به پایداری سه بعدی شیروانی های خاکی به روش مرز بالا با استفاده از مکانیسم های انتقالی و دورانی، تحقیق حاضر به مقایسه نتایج حاصل از یک مکانیسم انتقالی با یک مکانیسم دورانی که الگوریتم آن در این تحقیق بر اساس حل نهایی میخالوفسکی و به روشی ساده تر تدوین شده است، می پردازد. به طورکلی روند تغییرات ضریب پایداری شیروانی با افزایش ضریب زلزله برای هر دو مکانیسم دورانی و انتقالی تقریبا مشابه است. همچنین اهمیت تحلیل های سه بعدی در حالت لرزه ای نسبت به حالت استاتیکی بیشتر است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مکانیسم دورانی در اکثر موارد و به خصوص در شیب های قایم نتایج بهتری ارایه می دهد، اگرچه مکانیسم انتقالی برای خاک های چسبنده و با مکانیسم های مقید نتایج بهتری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108021 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!