ارزیابی اثرهای دفن زباله بر میزان غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: شهرستان آزادشهر)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

پایش کیفیت آب های زیرزمینی در اطراف محل دفن زباله از لحاظ زیست محیطی بسیار مهم می باشد. به علت ازدیاد جمعیت و بالا رفتن سطح زندگی و پیشرفت تکنولوژی، مواد زاید جامد گوناگون حاصل از فعالیت های انسانی و صنعتی در حال افزایش می باشد. هدف از این تحقیق تعیین کیفیت شیمیایی و فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در آب چاه های اطراف لندفیل آزادشهر می باشد.

مواد و روش ها

در این تحقیق به منظور بررسی میزان غلظت فلزات سنگین در منابع آب های زیرزمینی اطراف محل دفن زباله شهرستان آزادشهر، نمونه برداری آب از 7 حلقه چاه عمیق اطراف محل دفن زباله انجام شد. نمونه برداری در فصل بهار و تابستان سال 1396 به صورت هر فصل یک نمونه انجام شد. نمونه برداری در بطری های شیشه ای مطابق روش استاندار متد برداشته شد و در مجاورت یخ و بلافاصله به آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب دانشکده بهداشت منتقل شد. پس از تهیه محلول استاندارد خاص هر یک از عناصر سنگین، با استفاده از دستگاه پلاروگراف متروم غلظت عناصر سرب، کادمیوم، مس و روی نمونه ها بر حسب میکروگرم در لیتر قرایت شد. پس از تعیین غلظت پارامترهای فوق و آنالیزهای آماری و رسم گراف های مربوطه توسط نرم افزار های Excel و SPSS نسبت به تحلیل نتایج و مقایسه غلظت ها در پایین دست و بالادست اقدام گردید.

نتایج و بحث

نتایج این تحقیق نشان می دهد که غلظت پارامترهای شیمیایی آب چاه های اطراف لندفیل در زیر حد استاندارد آب شرب کشور قرار دارد. همچنین غلظت تمامی عناصر در چاه های پایین دست بیشتر از چاه های بالادست اندازه گیری شد. از آن جایی که آزادشهر یک منطقه کشاورزی است، لذا آلودگی آب های زیرزمینی که در کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند منجر به انتقال فلزات سنگین از طریق محصولات کشاورزی به انسان گردد، لذا باید تمهیدات سختگیرانه ای برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی منطقه اعمال گردد.

نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان می دهد که غلظت پارامترهای شیمیایی آب چاه های اطراف لندفیل در زیر حد استاندارد آب شرب کشور قرار دارد و غلظت فلزات سنگین کادمیوم، سرب، روی و مس کمتر از حد استاندار می باشد. 

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
151 -164
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108271 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.