بررسی عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

وابستگی به مواد مخدر یک مسیله اجتماعی است و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه با آن درگیر هستند. بنیان جوامع و خانواده به سلامت تمامی افراد جامعه به خصوص زنان بستگی دارد. هدف از این مطالعه تعیین عوامل موثر در گرایش به مواد مخدر و روان گردان زنان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران بود.

مواد و روش کار

مطالعه علی- مقایسه ای بر روی کلیه زنان وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر مراجعه کننده به بهزیستی شهر تهران و درمانگاه قدس که از بین آنان با روش نمونه گیری در دسترس 150 نفر در گروه مورد و 150 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه 2 قسمتی محقق ساخته که قسمت اول مشخصات دموگرافیک و قسمت دوم 5 بعد علل گرایش به مواد مخدر و روان گردان با روایی و پایی تایید شده بود. داده ها با استفاده از روش های آماری تی تست و کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

مهم ترین علل فردی در بیماری های جسمی: کمردرد و در بیماری های روانی: (افسردگی، اضطراب تحریک پذیری، خشم شدید،...)و در ویژگی رفتاری: (نگرش مثبت به مواد مخدر، اعتمادبه نفس پایین، کمبودهای عاطفی، ناتوانی در سازگاری با مشکلات،...) در علل خانوادگی: (وابستگی اعضای خانواده به مواد مخدر، بی بندوباری و متشنج بودن و حساسیت شدید خانواده) و در علل اقتصادی: (میزان درآمد، منطقه سکونت)، در علل اجتماعی: (عدم دسترسی به تفریحات سالم، نداشتن امکانات تفریحی و خدماتی - مشاوره ای، داشتن دوستان معتاد) و علل فرهنگی:(آسیب زا بودن محل تحصیل و استرس تحصیلی) بود.

بحث و نتیجه گیری

اعتیاد زنان می تواند آسیب های جبران ناپذیری را بر فرد، خانواده و جامعه حاکم کند. با کشف عوامل موثر در وابستگی زنان به مواد مخدر می توان از بروز بسیاری از معضلات بهداشتی و اجتماعی جامعه جلوگیری نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
826 -839
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108687 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.