طراحی کنترل کننده فازی PI^λ برای کنترل زاویه گام در توربین بادی سرعت متغیر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

از وظایف مهم سیستم کنترل در توربین های بادی ثابت نگه داشتن توان در مقدار نامی در بادهای با سرعت بیشتر از سرعت نامی می باشد زیرا عدم ثابت نگه داشتن توان در مقدار نامی در ناحیه سوم محنی توان توربین، سبب آسیب زدن به توربین و افزایش تنشهای مکانیکی می شود. این هدف با کنترل زاویه گام در ناحیه سوم از منحنی توان توربین بادی محقق می شود. در این پژوهش به طراحی کنترل کننده فازی تناسبی_انتگرالی مرتبه کسری  برای زاویه گام توربین بادی پرداخته شده است و سپس با کنترل کننده تناسبی_انتگرالی مرتبه کسری و تناسبی_ انتگرالی مرتبه صحیح (PI) مورد مقایسه و ارزیابی قرار داده شده است و نتایج بر روی یک مدل معیار توربین بادی 100 کیلووات سرعت متغیر طراحی و شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی ها نشان داده اند که کنترل کننده ی فازی با توجه به معیار RMSE عملکرد بهتری در مقایسه با کنترل کننده PI کسری و کنترل کننده PI کلاسیک داشته است و کنترل کننده PI فازی کسری،  کنترل هموار تر و تثبیت مناسب تری بر روی سیگنال های توان خروجی و سرعت ژنراتور در ناحیه سوم عملکرد داشته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108698 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!