دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه در سال 97

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارزیابی وضعیت آموزش دندانپزشکی در مقاطع مختلف می‎‎تواند نقاط ضعف برنامه پی برد و تغییرات و اصلاحات لازم را در برنامه اعمال کرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مقاطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش دوره‎ی علوم پایه می‎‎‎باشد.

روش کار

مطالعه حاضر، مقطعی است و در سال 97 بر روی 60 دانشجوی مقطع بالینی (سال چهارم و پنجم) دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. اطلاعات دموگرافیک و پایه، میزان کاربردی بودن دروس علوم پایه در بالین، دید کلی نسبت به دوره علوم پایه و نحوه ارایه‎ی دروس علوم پایه در یک پرسشنامه محقق ساخته چهار قسمتی (با طیف لیکرت از 1 تا 5) که روایی و پایایی آن بررسی و تایید شد، به صورت خود گزارشی تکمیل گردید.

نتایج

از نظر دانشجویان، دروس آناتومی ‎‎‎سر و گردن با 0/54 ± 4/62 نمره و زبان تخصصی با 0/68 ± 4/12 امتیاز از پرکاربردترین دروس علوم پایه در مقطع بالینی بودند. دروس بیوشیمی ‎‎‎با 0/1 ± 0/91 امتیاز و فیزیک پزشکی با 0/2 ± 1/1 امتیاز از کم کاربردترین دروس علوم پایه گزارش شدند. نتایج دید کلی نسبت به دوره علوم پایه نشان داد که اکثر دانشجویان (52 نفر، 86/6%) با عبارت دوره علوم پایه لازم است ولی مدت آن طولانی است، موافقند. همچنین در خصوص نحوه ارایه دروس بیشترین موافقت (%35) مربوط به عبارت ‘’دروس عملی برای درک مفاهیم دروس تیوری مفید بودند‘’، بود و بیشترین مخالفت با 57 مورد (%95) ‘مربوط به عبارت" طراحی دروس علوم پایه براساس مهارت حل مسیله بود"بود.

نتیجه گیری

به نظر می‎‎‎رسد سیستم آموزش دندانپزشکی در قسمت علوم پایه در قسمت‎های مختلف کارآیی و توانایی‎های نسبتا مطلوبی دارد، با این حال، نواقص در قسمتی از برنامه‎های آموزشی برای برخی دانشجویان قابل چشم پوشی نیست. سازمان‎های آکادمیک دندانپزشکی می‎‎‎توانند با کمک این یافته‎ها و بسط آن به شرایط آموزشی خود در جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان تلاش کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
20 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108864 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.