تاثیر سامانه های دفاع موشکی بر بازدارندگی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران

پیام:
چکیده:

بازدارندگی، ازجمله روش های قدیمی است که در تاریخ نظامی کاربرد بسیار داشته است. بازدارندگی در ساده ترین شکل آن عبارت است از نوع ویژه ای از روابط سیاسی که در آن یک طرف سعی در نفوذ بر رفتار طرف دیگر درجهت مطلوب خود دارد. بازدارندگی، یک نظریه در امنیت بین الملل است که مورد توجه کشورها در نظم آنارشیک منطقه ای و جهانی قرار گرفته است. سامانه دفاع موشکی، ابزاری برای بازدارندگی تلقی می شود که البته در مناطق مختلف کارکردهای متفاوتی دارد؛ ازجمله در شرایط ثبات و بی ثباتی و درنتیجه نظم و امنیت منطقه ای متفاوت است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیرات سامانه دفاعی موشکی بر بازدارندگی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران قصد پاسخ به این پرسش را دارد که استقرار سامانه های دفاع موشکی توسط قدرت مداخله گر در منطقه غرب آسیا، چه تاثیری بر بازدارندگی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران درپی دارد؟ درراستای پاسخ به پرسش با بهره گیری از اسناد و منابع کتابخانه ای موجود و استفاده از روش توصیفی و پرداختن به مفاهیمی چون بازدارندگی، سامانه های دفاع و راهبردهای موشکی به بررسی تاثیرات دفاع موشکی بر امنیت منطقه پرداخته شده است. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه های دفاع موشکی تاثیرات دووجهی بر امنیت منطقه ای کشورها داشته و سامانه موشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سامانه اصلی تقویت کننده بازدارندگی این کشور عمل نموده و می تواند به تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران کمک نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109261 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.