ماهیت راهبردهای تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران؛ ریشه ها و پیامدهای امنیتی و نظامی

پیام:
چکیده:
دونالد ترامپ را باید یکی از روسای جمهور امریکا قلمداد نمود که سیاست های تهاجمی وی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشترین تنش ها و چالش ها را میان دو کشور ایجاد نموده است؛ ازجمله: الغای برجام و خروج از آن، منع ورود ایرانیان به خاک امریکا، تهییج رقبای سیاسی همچون عربستان و رژیم اشغالگر قدس علیه ایران، قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذیل گروه های تروریستی بین المللی، انتصاب سیاست مداران ضدایرانی در مناصب مهم امریکا، اعمال شدیدترین تحریم های اقتصادی و تهدید مستقیم ایران به حمله نظامی. دراین میان، مسیله مهم، تبیین ماهیت رویکرد تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران و تجزیه وتحلیل پیامدهای امنیتی و نظامی آن می باشد. تلاش نویسنده در این مقاله حول ارایه پاسخی مستدل به این سوال است که اصولا سیاست های دونالد ترامپ در تهدید مکرر علیه جمهوری اسلامی چیست؟ به دیگرسخن، ترامپ به چه دلایلی به اتخاذ سیاست های تهاجمی علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت نموده است؟ فرضیه مقاله، نشان دهنده این است که عدم هژمونی موردنظر نومحافظه کاران در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه) مهم ترین دلیل اتخاذ چنین سیاست هایی بوده است و یافته های مقاله که با بهره گیری از نظریه هژمونی ریالیستی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی و روش تحلیلی، توصیفی حاصل شد بیانگر این است که احیای سلطه امریکا درقالب نفی تیوری اوباما، عدم کاربست تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام، گسست هم گرایی در میان جبهه مقاومت شیعیان، تامین امنیت رژیم صهیونیستی، توسعه نظامی گری در منطقه با محوریت تشدید تقابل ایدیولوژی های وهابی و شیعی تبیین گر ماهیت رویکرد تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109262 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.