آینده شناسی و تحلیل وضعیت نهایی بخش اقتصادی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) مبتنی بر نظریه بازی

پیام:
چکیده:

شناخت صحیح نسبت به آینده رخدادها و وقایع در حوزه مسایل راهبردی، یکی از دغدغه های اصلی مسیولان هر کشور است. بدین منظور روش های بسیاری تبیین شده که مشهورترین آنها به منظور پیش بینی وضعیت بهینه بازیگران در یک تعامل چندجانبه ، نظریه بازی است. نظریه بازی اولا شامل اصولی کلی برای مدل سازی است و ثانیا دارای روش های متعدد (راهبرد) برای تحلیل فرایند بازی و حصول پاسخ نهایی آن است. یکی از شاخص ترین مسایل راهبردی جمهوری اسلامی. ایران که در سطح بین الملل به عنوان مهم ترین موضوع چندجانبه سال های اخیر مطرح شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است که درنهایت با خروج امریکا، به شکست انجامید و منافع اقتصادی ایران تامین نشد. حال پرسش این است که آیا توافق برجام می توانست مطالبات ایران و سایر بازیگران را به صورت هم زمان تامین کند؟ آیا خروج امریکا از برجام صرفا به دلیل تغییر حزب حاکم بود یا از ابتدا این چنین برنامه ریزی شده بود؟ با تحلیل و بررسی بخش اقتصادی برجام توسط نظریه بازی، اثبات شد که آینده این توافق ازمنظر راهبرد غالب و بهینه پارتو فاقد پاسخ بوده، با تحلیل توسط راهبرد تعادل نش دارای دو پاسخ میانه است و براساس راهبرد حداکثر رفاه اجتماعی، حایز پاسخ بهینه (بهینگی ازمنظر ریاضی) است. درنهایت با اشتراک پاسخ ها اثبات شد که بخش اقتصادی برجام، حتی با روش های تحلیلی نظریه بازی نیز از ابتدا دارای پاسخ نبوده و عامل شکست آن نیز امریکاست. ازاین رو، برای حصول توافق، حتما یکی از بازیگران باید نسبت به مطالبات و ترجیحات خود عقب نشینی نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -173
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109264 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.